arisco

Domy Prawo O DPS

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

ul.Wyszogrodzka 101
96-512 Młodzieszyn

tel. 46 861-69-16
fax. 46 863 55 07
mail: dps.mlodzieszyn@op.pl
www:www.dps.e-sochaczew.pl
woj.: mazowieckie
powiat: sochaczewski
10
rehabilitacja
1-3
   

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie położony jest na trasie Sochaczew – Wyszogród, w lesie, przy leśniczówce dzięki czemu panujący tu mikroklimat pozytywnie wpływa na samopoczucie osób starszych.

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, zarówno kobiet i mężczyzn. Posiada 99 miejsc dla pensjonariuszy.

Cały obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą budynków. W pierwszym mieści się administracja, w drugim jadalnia z kuchnią. Trzecią część stanowi budynek, gdzie zamieszkują podopieczni. Posiada on dwie kondygnacje z windą, pokoje 1, 2 i 3 osobowe.

Każdy z pokoi wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny, nowoczesne, wygodne meble, system przyzywowo – alarmowy, instalacja PPOŻ. Obiekt pozbawiony jest wszelkich barier architektonicznych, posiada bardzo dobrze wyposażone sale do rehabilitacji, terapii zajęciowej, pokój dzienny – świetlicę, kawiarnię i kaplicę.

Dom posiada nowoczesną kotłownię olejową, oczyszczalnię ścieków oraz agregat prądotwórczy.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę mieszkańcom oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne, w tym celu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra opiekuńczo - medyczna. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę następujących specjalistów: neurologa, diabetologa, psychiatry, psychologa.

W zakresie usług opiekuńczych pomagamy w podstawowych czynnościach samoobsługowych, (jeśli istnieje taka potrzeba), zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, pisanie listów, kontakty z rodziną, kontakty z urzędami ZUS, KRUS itp.), korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w zapewnieniu sprzętu ortopedycznego (protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe itd.).

Mieszkańcy w celu poprawy kondycji pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów mogą korzystać m. in. z: katedry biczy szkockich, stołu do pionizacji, toru do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, toru do nauki chodzenia, bieżni, aqavibronu, Lampy Sollux, Ugulu, hydromasaży, krioterapii i innych zabiegów rehabilitacyjnych także na świeżym powietrzu - Nordic Walking.

Każdy mieszkaniec poddawany jest zabiegom usprawniającym, według zleceń lekarza. Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem a także zwiedzanie nowych miejsc. Bardzo często organizowane są wycieczki integracyjne połączone ze zwiedzaniem.

W Domu prowadzona jest wielokierunkowa terapia zajęciowa w następujących pracowniach: krawieckiej, tkackiej, garncarskiej, gastronomicznej, decoupage. Terapeuci pracując z mieszkańcami stosują następujące formy terapii: biblioterapia, muzykoterapia, dramoterapia, choreoterapia, ergoterapia, arteterapia.

Mieszkańcy wraz z pracownikami przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Także teren wokół Domu jest specjalnie zagospodarowany z myślą o spędzaniu tu wolnego czasu przez mieszkańców. Zainstalowane są: huśtawki, altanki, ławeczki, stół do ping – ponga, stół kamienny do gry w szachy, grill ogrodowy, plac kamienny z ławkami i miejscem na ognisko. Na terenie zostały wyznaczone miejsca do uprawy przez mieszkańców warzyw, ziół i kwiatów ozdobnych.