arisco

Domy Prawo O DPS

Dom Pomocy Społecznej

ul.Szczekocińska 19
42-235 Lelów

tel. (0 34) 355 82 96
fax. (0 34) 355 82 97
mail: dpslelow@poczta.onet.pl
woj.: śląskie
powiat: częstochowski
rehabilitacja
1-2

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie znajduje się w narożu ulic Szczekocińskiej i Zamkowej.

 18 paździrnika 2000r. nastąpiło oficjalne otwarcie Domu. Dysponuje on 93 miejscami przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze mieszkają najczęściej w jedno lub dwu osobowych pokojachposiadających własny węzeł sanitarny.

Dom zapewnia szerokie usługi medyczno-rehabilitacyjne oraz opiekuńczo-terapeutyczne. Opiekę medyczno-rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną zapewnia personel posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Pracownicy starają się utrzymywać i rozwijać więzi z rodzinami mieszkańców poprzez kontakt listowny i bezpośrednie wizyty członków ich rodzin.

 

 Pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt medyczny. W Domu znajduje się także kaplica w której mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby religijne i duchowe. Pensjonariusze mają również do dyspozycji pracownie terapi zajęciowej, gdzie proponuje się im różne formy zajęć terapeutycznych i spędzania wolnego czasu.

 

 Każdy z mieszkańców traktowany jest jako osoba z indywidualnymi potrzebami, zdolnościami oraz możliwościami funkcjonowania społecznego. Samorząd mieszkańców bierze czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów, a peronel wspiera i pomaga w samorealizacji.