DPS_tlo

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Dom Pomocy Społecznej św. Ojca Pio

BRAK ZDJĘCIA GŁÓWNEGO

Wieś Łagiewniki położona jest około 4 km od miejscowości Chmielnik na Kielecczyźnie. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest przeznaczony dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki i pielęgnacji. Posiada 185 miejsc.

Mieszkańcy rozmieszczeni są w trzech pawilonach.

W każdym z nich znajdują się pokoje mieszkalne wyposażone w podstawowy sprzęt, łazienki, duże świetlice z tv i prasą , gabinety zabiegowe, jadalnie oraz kuchenki oddziałowe.

W odrębnych pawilonach usytuowane są: pracownie terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, kuchnia oraz kaplica.

Dom posiada nowoczesną kotłownię olejową, oczyszczalnię ścieków oraz agregat prądotwórczy.

W celu zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych, w Domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra opiekuńczo - medyczna.

Nasz Dom dysponuje salą gimnastyczną, wyposażoną w podstawowy sprzęt, umożliwiający rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych.

Każdy mieszkaniec poddawany jest zabiegom usprawniającym, według opracowanego zgodnie ze wskazaniami lekarza, indywidualnego planu rehabilitacji.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem.

Prowadzimy wielokierunkową terapię zajęciową: zajęcia plastyczne, choreoterapię, małe formy teatralne, terapia oparta na słowie, ludoterapia, muzykoterapia, kuchnia terapeutyczna, silwoterapia, ergoterapia, zajęcia sportowe.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego życia.

W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec naszego Domu traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

DPS w Łagiewnikach jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne - Polska�. Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Olimpiad Specjalnych "TOP� odnoszą znaczące sukcesy, zajmując czołowe miejsca na olimpiadach krajowych i zagranicznych.

Ważną formą pracy z osobami upośledzonymi i psychicznie chorymi jest działalność artystyczna. Pod okiem instruktorów terapii przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Ilość wolnych miejsc: 2


Adres:

Chmielnik 4

36-016 Chmielnik

woj: podkarpackie, powiat: rzeszowski


Kontakt:

mail: dpschmi@intertele.pl

www:

tel. (017) 229-66-48

fax:


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry