DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

Rodzaj placówki
Płeć przyjmowanych osób:obrazek checkbox kobieta       obrazek checkbox mężczyzna
Czas pobytu:obrazek checkbox długoterminowy       obrazek checkbox krótkoterminowy
Rodzaj przyjmowanych osób:
obrazek checkbox dzieci       
obrazek checkbox młodzież       
obrazek checkbox osoby starsze       
obrazek checkbox somatycznie chore       
obrazek checkbox niepełnosprawne intelektualnie
obrazek checkbox niepełnosprawne ruchowo
obrazek checkbox psychicznie chore
obrazek checkbox matka z dzieckiem
Specjalizacja w schorzeniach:Choroby wieku starczego, niepełnosprawność fizyczna związana z wiekiem
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób:Zamieszkanie w domu pomocy uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji administracyjnych.Pierwszy krok - złożenie podania do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.Istnieje możliwość umieszczenia tymczasowego -co wymaga zgłoszenia bezpośrednio w Domu Pomocy.
Warunki bytowe
Ilość miejsc:75
Ilość wolnych miejsc:8
Charakter budynków:Budynek posiada trzy kondygnacje mieszkalne. Pomieszczenia mieszkalne znajdują się na każdej kondygnacji. W obiekcie znajdują się także pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, jak:sala terapii, wnęka rekreacyjna, sala rehabilitacyjna,dyżurka medyczna, stołówka, pokój gościnny z biblioteką, taras,kaplica.
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Charakterystyka ułatwień:Posiadamy wymagane standardem warunki zapewniające możliwość przebywania osób niepełnosprawnych.Należą do nich: winda osobowa, platforma przyschodowa, sprzęt inwalidzki, sala rehabilitacyjna, osprzęt w pomieszczeniach ogólnodostępnych i pokojach.
Pokoje:obrazek checkbox 1 os.       obrazek checkbox 2 os.       obrazek checkbox 3 os.       obrazek checkbox 4 os.       obrazek checkbox 5 os.
Pokoje o podwyższonym standardzie:Nie
Pokoje gościnne dla rodzin:Tak
Wyposażenie pokoi:
obrazek checkbox instalacja przywoławcza       
obrazek checkbox internet       
obrazek checkbox radio       
obrazek checkbox telefon
obrazek checkbox telewizor
własne meble
obrazek checkbox własne meble
Wyżywienie:Kuchnia własna. Trzy posiłki, dodatki między posiłkami. Żywienie Mieszkańców uwzględnia wymagane diety zależne od diagnoz medycznych. Sposób przygotowywania posiłków dostosowany jest do możliwości konsumpcyjnych Mieszkańca.
Warunki sanitarne:
obrazek checkbox pokoje z łazienkami       
obrazek checkbox wspólna łazienka       
obrazek checkbox pokoje z umywalkami
obrazek checkbox pokoje z WC
Pomieszczenia wspólne:
obrazek checkbox biblioteka       
obrazek checkbox jadalnie       
obrazek checkbox osobny pokój dzienny       
obrazek checkbox pracownia terapii zajęciowej
obrazek checkbox sala rehabilitacyjna
obrazek checkbox gabinet zabiegowy
Teren wokół domu:obrazek checkbox las       obrazek checkbox ogród       obrazek checkbox park       obrazek checkbox taras       obrazek checkbox woda       
Lokalizacja:W mieście
Dodatkowe walory obiektu:Lokalizacja w bardzo dobrym miejscu. Możliwość dojechania do domu pomocy różnymi środkami lokomocji. W otoczeniu domu znajdują się małe kompleksy leśne. W pobliżu domu znajdują się: sklepy, poczta, apteki, bank, przystanek autobusowy, taxi, punkty usługowe.Dom znajduje się w granicach administracyjnych miasta w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych.
Warunki opieki
Opieka lekarska:

obrazek checkbox Tak

Mieszkaniec korzysta ze stałej opieki medycznej POZ (identycznie jak przed umieszczeniem w dps co do zasady). Wizyty lekarskie realizuje lekarz z przychodni POZ.Mieszkaniec korzysta w razie potrzeby z diagnostyki i lecznictwa specjalistycznego.Koszt opieki lekarskiej realizowany jest w ramach NFZ.Dom nie zatrudnia lekarzy z mocy prawa. Istnieje możliwość indywidualnego leczenia na życzenie Mieszkańca lub jego opiekunów prawnych.Zlecenia są realizowane i dokumentowane.
Opieka pielęgniarska:

obrazek checkbox Tak

Całodobowa, zabiegi zgodnie z prawem wykonywania zawodu i pragmatyką instytucji pomocy społecznej.Pielęgniarki zatrudnia dom pomocy społecznej.
Opieka socjalna:

obrazek checkbox Tak

Opieka socjalna obejmuje wyposażenie i zaopatrzenie Mieszkańca w niezbędne dobra, wszystkie usługi, oraz uzupełnienie odzieży.Opieka socjalna obejmuje także działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego, indywidualnego wsparcia,zapewnienia kontaktów ze środowiskiem. Pracę socjalną i opiekuńczą uzupełnia psycholog.
Rehabilitacja w placówce:

obrazek checkbox Tak

Rodzaje rehabilitacji:zabiegi rehabilitacyjne, zlecane przez lekarzy, wykonują rehabilitanci oraz uprawnione pielęgniarki.Są to:fizyko- i kinezyterapia, masaż leczniczy,aktywizacja ruchowa - codzienny trening gimnastyczny.Zabiegi są dokumentowane.
Sprzęt rehabilitacyjny:UGUL, rowery, steper, lampa solux, ultradźwięki, możliwość skorzystania ,gdy zachodzi potrzeba, z innych urządzeń i zabiegów w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacji poza dpsna terenie gabinetów w obrębie miasta.
Terapia zajęciowa:

obrazek checkbox Tak

Osobom z zachowanymi funkcjami percepcji oferujemy różne formy spędzania czasu wolnego. Jest to: organizacja przygotowanego pod potrzeby planu zajęć, spotkania ze sztuką,prezentacje,prelekcje, wyjazdy turystyczno-poznawcze, możliwość zaspokajania potrzeb wyższego rzędu dostosowanych do zainteresowań. Wobec osób o znacznych poziomach dysfunkcji prowadzona jest terapia stosownie do ich wydolności psych- ruchowej.
Koszty pobytu
Rodzaj odpłatności:

obrazek checkbox Pełna odpłatność

obrazek checkbox 70% świadczeń

obrazek checkbox Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.

Minimalny koszt miesięcznego pobytu:5.700,- na m-c w roku 2023 (od 01.03.2023 do 31.03.2024)
Opis różnych wariantów kosztów pobytu:70% - osoba umieszczona (z własnych dochodów)30% pozostaje do dyspozycji MieszkańcaUzupełnienie brakującej kwoty do wysokości pełnego kosztu następuje w wyniku dopłaty osób zobowiązanych do alimentacji (mąż, żona, dzieci , wnuki). W przypadku, gdy nie ma rodziny w/w lub ich dopłata jest niewystarczająca lub niemożliwa, obowiązek ten przejmuje gmina, gdzie był zameldowany mieszkaniec.
Opłata za pobyt obejmuje:
obrazek checkbox leki       
obrazek checkbox pampersy       
obrazek checkbox lekarz       
obrazek checkbox rehabilitacja
obrazek checkbox leki doraźne
obrazek checkbox inne
Dodatkowe płatności, dopłaty:Mogą wystąpić dopłaty do leków, których sprzedaż realizowana jest w formie 100% wartości lub osoba zainteresowana nie chce używać zamiennika. Jest częściowa dopłata do pampersów - kwota aktualnie ustalona wynosi 50 zł. - miesięcznie (w przypadku ciągłego stosowania).
Uwagi:Przed decyzją o zamieszkaniu stałym lub czasowym zapraszamy do domu pomocy społecznej w celu prezentacji miejsca pobytuoraz bliższego zapoznania się z informacjami przedstawionymiw niniejszym serwisie.
Pozostałe informacje
Kwalifikacje kierownictwa placówki:Spełniają wymogi przewidziane pragmatyką ustawy o pomocy społecznej w 100% zatrudnienia.Wpis do Rejestru Wojewody Mazowieckiego pod pozycją nr 61.
Sposoby rejestracji:
obrazek checkbox wpis do rej wojewody       
obrazek checkbox pensjonat       
obrazek checkbox umowa NFZ       
obrazek checkbox NZOZ
obrazek checkbox ZOL
obrazek checkbox DPS

Ilość wolnych miejsc: 8


Adres:

ul. Sosabowskiego 23

Żyrardow

96-300 Żyrardów

woj: mazowieckie, powiat: żyrardowski


Kontakt:

mail: biuro@dpssosabowski.pl

www: dpssosabowski.pl

tel. (046) 855 37 85, 605568677

fax: (046) 855 37 85


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry