DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

Rodzaj placówki
Płeć przyjmowanych osób:obrazek checkbox kobieta       obrazek checkbox mężczyzna
Czas pobytu:obrazek checkbox długoterminowy       obrazek checkbox krótkoterminowy
Rodzaj przyjmowanych osób:
obrazek checkbox dzieci       
obrazek checkbox młodzież       
obrazek checkbox osoby starsze       
obrazek checkbox somatycznie chore       
obrazek checkbox niepełnosprawne intelektualnie
obrazek checkbox niepełnosprawne ruchowo
obrazek checkbox psychicznie chore
obrazek checkbox matka z dzieckiem
Specjalizacja w schorzeniach:Niedorozwój umysłowy, epilepsia.
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób:według kolejności zgłoszeń.
Warunki bytowe
Ilość miejsc:70
Ilość wolnych miejsc:5
Charakter budynków:Obiekt zabytkowy, dwukondygnacyjny. Parter pomieszczenia biurowe, kuchnia, sala rehabilitacyjna, kaplica, pokój odwiedzin, pokoje dziennego pobytu, łazienki i sanitariaty oraz sala terapii zajęciowej. Na piętrze znajdują się pokoje dziennego pobytu, pokoje sypialne, gabinet zabiegowo-pielęgniarki oraz łazienki i sanitariaty.
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Charakterystyka ułatwień:Zainstalowana winda osobowa.
Pokoje:obrazek checkbox 1 os.       obrazek checkbox 2 os.       obrazek checkbox 3 os.       obrazek checkbox 4 os.       obrazek checkbox 5 os.
Pokoje o podwyższonym standardzie:Nie
Pokoje gościnne dla rodzin:Tak
Wyposażenie pokoi:
obrazek checkbox instalacja przywoławcza       
obrazek checkbox internet       
obrazek checkbox radio       
obrazek checkbox telefon
obrazek checkbox telewizor
obrazek checkbox własne meble
Wyżywienie:3 posiłki dziennie: 8:00-10:00 śniadanie; 12:00-14:00 obiad; 18:20 kolacja
Warunki sanitarne:
obrazek checkbox pokoje z łazienkami       
obrazek checkbox wspólna łazienka       
obrazek checkbox pokoje z umywalkami
obrazek checkbox pokoje z WC
Pomieszczenia wspólne:
obrazek checkbox biblioteka       
obrazek checkbox jadalnia       
obrazek checkbox osobny pokój dzienny       
obrazek checkbox pracownia terapii zajęciowej
obrazek checkbox sala rehabilitacyjna
obrazek checkbox gabinet zabiegowy
Teren wokół domu:obrazek checkbox las       obrazek checkbox ogród       obrazek checkbox park       obrazek checkbox taras       obrazek checkbox woda       
Lokalizacja:Poza miastem
Dodatkowe walory obiektu:Nasz Dom położony jest w pięknym parku. Dom pomocy jako ficyna dworska wraz z otaczającym go parkiem decyzją Wojewódzkiego konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków.
Warunki opieki
Opieka lekarska:

obrazek checkbox Tak

Lekarz pierwszego kontaktu. Neurolog. W razie potrzeby dostęp do specjalistów.
Opieka pielęgniarska:

obrazek checkbox Tak

Zatrudnione 4 pielęgniarki na pełnym etacie.
Opieka socjalna:

obrazek checkbox Tak

Pomoc w sprawach osobistych i rentowych zapewnia pracownik socjalny.
Rehabilitacja w placówce:

obrazek checkbox Tak

Rodzaje rehabilitacji:Rehabilitacja ruchowa, gimnastyka usprawniająca. Dostęp do fizykoterapii.
Sprzęt rehabilitacyjny:Rowerki, bieżnie, atlas, UGUL, orbitrek.
Terapia zajęciowa:

obrazek checkbox Tak

Arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia. Dostęp do pracowni komputerowej i internetu. Ponad to organizujemy turnuzy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe, wycieczki i pielgrzymki. Psycholog - diagnozowanie, terapia.
Koszty pobytu
Rodzaj odpłatności:

obrazek checkbox Pełna odpłatność

obrazek checkbox 70% świadczeń

obrazek checkbox Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.

Minimalny koszt miesięcznego pobytu:1960,- zł
Opis różnych wariantów kosztów pobytu:1. Podstawowa zasadą odpłatności, która ma zastosowanie do w/w osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 01.01.2004 oraz posiadających skierowanie do D.P.S. wydane przed dniem 01.01.2004 jest zasada określona w art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej(Dz.U. z 1998r Nr 64, poz. 414 z pozn. zm.), która stanowi, że miesięczną opłatę za pobyt e domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej posiadającej dowód, ustala się w wysokości 200% kwoty określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 1 (czyli kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej); opłata ta nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. 2. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni koszt utrzymania mieszkańca: a) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt( burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ale nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; b) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku; c) w regionalnym domu pomocy społecznej ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marc każdego roku.
Opłata za pobyt obejmuje:
obrazek checkbox leki       
obrazek checkbox pampersy       
obrazek checkbox lekarz       
obrazek checkbox rehabilitacja
obrazek checkbox leki doraźne
obrazek checkbox inne
Dodatkowe płatności, dopłaty:Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :(
Uwagi:Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :(
Pozostałe informacje
Kwalifikacje kierownictwa placówki:Wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe.
Sposoby rejestracji:
obrazek checkbox wpis do rej wojewody       
obrazek checkbox pensjonat       
obrazek checkbox umowa NFZ       
obrazek checkbox NZOZ
obrazek checkbox ZOL
obrazek checkbox DPS

Ilość wolnych miejsc: 5


Adres:

ul. Opolska 28

Gierałcice

46-250 Wolczyn

woj: opolskie, powiat: kluczborski


Kontakt:

mail: biuro@dpsgieralcice.pl

www:

tel. 077 417 76 10

fax:


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry