DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

BRAK ZDJĘCIA GŁÓWNEGO

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie położony jest w spokojnym i pięknym miejscu, otoczony ogrodem oraz małym parkiem ze starym drzewostanem. Leży 15 km od Olsztyna i z łatwością można do niego dojechać publicznymi środkami transportu. Nasz Dom został otwarty w 1958 roku jako placówka wspomagająca seniorów, osoby przewlekle chore, osoby niepełnosprawne oraz z chorobami wieku podeszłego i temu celowi służy do dnia dzisiejszego. Prowadzony jest przez Powiat olsztyński.

  

OPIEKA I TERAPIA

 
Głównym zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest:
 • Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, w tym również pielęgniarskiej;
 • Opieka lekarza pierwszego kontaktu;
 • Wykonywanie toalety osobistej;
 • Zabezpieczenie optymalnego odżywiania uwzględniającego potrzeby podopiecznych;
 • Prowadzenie postępowania usprawniającego oraz terapię zajęciową;
 • Korzystanie z opieki duszpasterskiej (codzienna msza w kaplicy Domu)
 • Pranie bielizny i odzieży;
 • Usługi fryzjerskie;
 • Spotkania towarzyskie, okolicznościowe i kulturalne;
 • Zapewnienie kontaktu z przyrodą - ogród z dużym terenem spacerowym;
 • Kontakt telefoniczny z rodziną;
 • TV.
 
 

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje instalacją przyzywową w pokojach. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.

 

WYŻYWIENIE

Mieszkańcy Domu spożywają posiłki w jadalni lub swoich pokojach.
Podajemy 3 posiłki dziennie + II śniadanie. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu ze świeżych produktów i odznaczają się dużą zawartością witamin i urozmaiceniem. Przygotowywane są również posiłki dla diabetyków, diety lekkostrawne, wątrobowe itp.

 

ZAKWATEROWANIE

Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi. Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze świetlicy i biblioteki.

 

OPŁATA ZA POBYT

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W 2015 roku miesięczny koszt utrzymania wynosi 2.835,00 zł.

 

POBYT

W jaki sposób ubiegać się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie?

 • Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania jej do domu pomocy społecznej.
 • Gmina obowiązana jest, zgodnie z przepisami Ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.
 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ( w 2015 r. – 2.835,00 zł ).
 • Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:
  • Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • Gmina - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej
 

Ilość wolnych miejsc: 6


Adres:

ul. Kraszewskiego 17

11-010 Barczewo

woj: warmińsko-mazurskie, powiat: olsztyński


Kontakt:

mail: sekretariat@dpsbarczewo.pl; dyrektor@dpsbarczewo.pl

www: dpsbarczewo.pl

tel. 089 514 85 74 / 089 5148 421

fax:


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry