DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie

Rodzaj placówki
Płeć przyjmowanych osób:obrazek checkbox kobieta       obrazek checkbox mężczyzna
Czas pobytu:obrazek checkbox długoterminowy       obrazek checkbox krótkoterminowy
Rodzaj przyjmowanych osób:
obrazek checkbox dzieci       
obrazek checkbox młodzież       
obrazek checkbox osoby starsze       
obrazek checkbox somatycznie chore       
obrazek checkbox niepełnosprawne intelektualnie
obrazek checkbox niepełnosprawne ruchowo
obrazek checkbox psychicznie chore
obrazek checkbox matka z dzieckiem
Specjalizacja w schorzeniach:Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :(
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób:Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej stałego pobytu przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Osoba ubiegajaca się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej kierowana jest do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.
Warunki bytowe
Ilość miejsc:96
Ilość wolnych miejsc:0
Charakter budynków:Dom Pomocy Społecznej to kompleks 3 budynków, pozbawionych barier architektonicznych.
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Charakterystyka ułatwień:podjazdy,windy,platforma schodowa,poręcze, system przywoławczo-alarmowy,łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Pokoje:obrazek checkbox 1 os.       obrazek checkbox 2 os.       obrazek checkbox 3 os.       obrazek checkbox 4 os.       obrazek checkbox 5 os.
Pokoje o podwyższonym standardzie:Nie
Pokoje gościnne dla rodzin:Tak
Wyposażenie pokoi:
obrazek checkbox instalacja przywoławcza       
obrazek checkbox internet       
obrazek checkbox radio       
obrazek checkbox telefon
obrazek checkbox telewizor
własne meble
obrazek checkbox własne meble
Wyżywienie:zgodne ze standardami i wymogami dietetycznymi, posiłki przygotowywane przezkuchnie DPS- wysoki standard
Warunki sanitarne:
obrazek checkbox pokoje z łazienkami       
obrazek checkbox wspólna łazienka       
obrazek checkbox pokoje z umywalkami
obrazek checkbox pokoje z WC
Pomieszczenia wspólne:
obrazek checkbox biblioteka       
obrazek checkbox jadalnie       
obrazek checkbox osobny pokój dzienny       
obrazek checkbox pracownia terapii zajęciowej
obrazek checkbox sala rehabilitacyjna
obrazek checkbox gabinet zabiegowy
Teren wokół domu:obrazek checkbox las       obrazek checkbox ogród       obrazek checkbox park       obrazek checkbox taras       obrazek checkbox woda       
Lokalizacja:W mieście
Dodatkowe walory obiektu:Budynki znajdują się w bezpośredniej bliskości Zakładu Opieki Zdrowotnej, pogotowia ratunkowego, apteki. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne.
Warunki opieki
Opieka lekarska:

obrazek checkbox Tak

Zapewniamy dostęp do lekarza opieki podstawowej i poradni specjalistycznych w pobliskim ZOZ, istnieje również możliwość dowozu do poradni specjalistycznych
Opieka pielęgniarska:

obrazek checkbox Tak

Zabiegi pielęgniarskie wykonywane na podstawie zleceń lekarskich
Opieka socjalna:

obrazek checkbox Tak

Praca socjalna, poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw życiowych, pomoc w zabezpieczeniu materialnym, organizowanie spraw związanych z pobytem, kontakt z rodziną itp.
Rehabilitacja w placówce:

obrazek checkbox Tak

Rodzaje rehabilitacji:kinezyterapia, fizykoterapia
Sprzęt rehabilitacyjny:sala gimnastyczna (UGUL),sprzęt:fonoforezy,laser,magnetronik,krioterapia,diadynamik,ultradzwięki, bioptron,galwanizacja,interdynamik,prądy Traberta, MENS,TENS itp...
Terapia zajęciowa:

obrazek checkbox Tak

arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, zajęcia komputerowe,organizacja imprez okolicznościowych, zajęcia kulinarne,zajęcia o charakterze kulturalno-rekreacyjnym,zajęcia usprawniające dostosowane do stanu psychofizycznego mieszkańców
Koszty pobytu
Rodzaj odpłatności:obrazek checkbox Pełna odpłatność       obrazek checkbox 70% świadczeń

obrazek checkbox Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.

Minimalny koszt miesięcznego pobytu:Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosi 3.622,59 zł
Opis różnych wariantów kosztów pobytu:Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :(
Opłata za pobyt obejmuje:
obrazek checkbox leki       
obrazek checkbox pampersy       
obrazek checkbox lekarz       
obrazek checkbox rehabilitacja
obrazek checkbox leki doraźne
obrazek checkbox inne
Dodatkowe płatności, dopłaty:opłata za leki powyżej limitu ceny (zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu z NFZ)
Uwagi:Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :(
Pozostałe informacje
Kwalifikacje kierownictwa placówki:zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej
Sposoby rejestracji:
obrazek checkbox wpis do rej wojewody       
obrazek checkbox pensjonat       
obrazek checkbox umowa NFZ       
obrazek checkbox NZOZ
obrazek checkbox ZOL
obrazek checkbox DPS

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Paderewskiego 35

Koronowo

86-010 Koronowo

woj: kujawsko-pomorskie, powiat: bydgoski


Kontakt:

mail: dpskoronowo@gmail.com

www:

tel. 052 382 25 64

fax: 052 382 22 42


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry