DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

BRAK ZDJĘCIA GŁÓWNEGO

Dom Pomocy społecznej dla Dzieci w Strumieniu założony został 2 maja 1955r. Jego założycielem oraz organem prowadzącym jest zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą w Opolu.

DPS w Strumieniu to placówka pobytu całodobowego dla 73 chłopców z niepełnosprawnością intelektualna  wraz z różnego rodzaju sprzężeniami. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 30 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak mała zdolność adaptacji do nowego otoczenia, dopuszcza się pobyt osób, które ukończyły 30 rok życia.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu położony jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Ma zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki, edukacji oraz rehabilitacji. 

 

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. 1 Maja 12

Strumień

43-246 Strumień

woj: śląskie, powiat: cieszyński


Kontakt:

mail: sekretariat@dps-strumien.pl

www: dps-strumien.pl

tel. (33) 857 02 50


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry