DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "FISZOR"

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego od 1932 r.

Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci i młodzież-chłopcy od 3 roku życia) wymagających całodobowej opieki. W 2007r Wojewoda Mazowiecki wydał stałe pozwolenie na prowadzenie działalności. Dom spełnia wymagane standardy, w rejestr domów pomocy społecznej wpisany jest pod poz.nr 33, dysponuje 95 miejscami statutowymi.

Podstawę pracy opiekuńczo-wychowawczej pełni tzw."system rodzinkowy" wypracowany przez Założycielkę Sługę Bożą Matkę Wincentę Jaroszewską. Jego istotą jest:

-duch rodzinny,

-indywidualne traktowanie każdego mieszkańca,

-wychowanie przez terapię i pracę,

-możliwość stałego pobytu i wynikająca z tego wielopokoleniowość.

Przyjmowane są dzieci, które dorastają i pozostają w placówce do końca życia (jeśli oczywiście nie zaistnieją jakieś przeszkody). W jednej "rodzince" są więc dzieci,młodzież,dorośli i starsi.

Cały Dom stanowi jedną wielką rodzinę, która jest podzielona na kilka małych tzw."rodzinek", mających za zadanie tworzenie właściwej atmosfery domu rodzinnego, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa,ciepła i szacunku a jednocześnie wychowuje do wzajemnej odpowiedzialności, gdzie bardziej sprawni pomagają najsłabszym.Wspólnie przeżywają swoje imieniny, święta a także zmartwienia, jak w każdej rodzinie.

Oprócz atmosfery rodzinnej Dom zapewnia opiekę duszpasterską, medyczną, rehabilitację,edukację i terapię zajęciową z szerokim wachlarzem propozycji, które pomagają spędzać czas a przede wszystkim umożliwiają osiągnięcie rozwoju każdego mieszkańca według jego osobistych możliwości.

W Domu realizowane są usługi edukacyjne, które wykonuje Filia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Wyszkowa.Filia zatrudnia 16 nauczycieli.Nauczniem objęci są wszyscy  mieszkańcy podlegający obowiązkowi szkolnemu.Zajęcia szkolne realizuje 31 uczniów.

Mieszkańcy biorą udział w organizowaniu treningu akywności motorycznej  dla osób mniej sprawnych ruchowo, uczestniczą w zawodach OLIMPIAD SPECJANYCH POLSKA - wojewódzkich,ogólnopolskich i europejskich.

Uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych,integracyjnych,sportowych,turystycznych,poznawczych, np.: konkursy, wycieczki, zabawy taneczne,festyny,teatrzyki,udział w kiermaszach,itd.Dom prowadzi szereg działań zmierzajacych do integracji mieszkańców placówki w środowisku lokalnym (imprezy integracyjne z młodzieżą z pobliskich szkół, udział w festynach i imprezach organizowanych na terenie gminy Zabrodzie i poza miejscem zamieszkania (wyjazdy do innych placówek, udział w organizowanych imprezach na terenie powiatu, woj. mazowieckiego, turnusy rehabilitacyjne, obozy sportowe, wycieczki, itd.)

Ilość wolnych miejsc: 2


Adres:

ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5

Gaj

07-230 Zabrodzie

woj: mazowieckie, powiat: wyszkowski


Kontakt:

mail: fiszorgaj@op.pl

www: fiszor.blogspot.com

tel. (29) 758 25 35

fax: (29) 758 28 26


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry