DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. przy ul. Grabowieckiej 7 funkcjonuje od 1968r. Usytuowany jest na obrzeżach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 2.56 ha. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Budynek otoczony jest pięknym parkiem, w którym znajdują się trasy spacerowe, altanki oraz ogród kwiatowy, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą.


 

DPS podlega Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Św., a bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Działalność Domu oparta jest na zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/319/2006 przez Zarząd Powiatu Ostrowca Św. z dnia 08.06.2006r. Statucie Domu Pomocy Społecznej, który określa jego funkcje i zadania.

Nasz Dom spełnia wymogi standaryzacji.

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 188 miejscami przeznaczonymi dla obojga płci. Zlokalizowany jest w dwóch obiektach. Budynek główny posiada 160 miejsc , natomiast drugi zw. "Pawilonem" - 28 miejsc mieszkalnych . Mieszkańcy zamieszkuję w 1,2 i 3 osobowych pokojach wyposażonych w podstawowy sprzęt, nowoczesne łazienki. ,dużą świetlicę z TV i prasą, oraz kuchenki oddziałowe.

 

W budynku głównym usytuowana: jest pracownia terapii zajęciowej, gabinety rehabilitacji, gabinet zabiegowy, kuchnia, biblioteka , kaplica oraz ajencja banku.

 

Celem DPS-u jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

W naszym Domu zamieszkują osoby w przedziale wiekowym od 21 do 97 lat.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawują lekarze z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którzy przeprowadzają obchody lekarskie trzy razy w tygodniu lub na wezwanie telefoniczne. Mieszkańcy do szpitala na konsultacje wożeni są samochodami zakładowymi pod opieką pielęgniarki, bądź osoby I-go kontaktu. Zalecone przez lekarza zabiegi wykonywane są w nowo wyposażonym gabinecie zabiegowym, bądź przy łóżku chorego przez pielęgniarki pracujące w systemie 3-zmianowym.

 

Na terenie Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, który opracowuje indywidualne plany wsparcia dla każdego mieszkańca. W jego skład wchodzą osoby spoza pionu opiekuńczo-medycznego. Liczba tych osób wynosi 23.

 

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu mają zabezpieczone podstawowe potrzeby fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. Pracownicy domu robią wszystko aby zapewnić swoim podopiecznym godne warunki ich bytowania. Każdy mieszkaniec naszego domu traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

 

 


 

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Grabowiecka 7

27-400 Ostrowiec Św.

woj: świętokrzyskie, powiat: białogardzki


Kontakt:

mail: biuro.dps7@home.pl

www: ostrowiec-grabowiecka7.domypomocy.pl

tel. 0-41 262 00 23;0-41 262 00 24

fax: 0-41 266 58 55


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry