DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

Historia Domu

 

Na początku XX w .Wiktoria Michelisowa przeznaczyła kwotę 30 tysięcy rubli na schronisko dla nauczycielek. Śmierć fundatorki w 1910 roku nie pozwoliła Jej na realizację tego zamierzenia. Wykonawcą testamentu Michelisowa uczyniła swojego syna , który w 1912 roku rozpoczął budowę Domu przy ul. Archidiakońskiej 7, działając w ramach fundacji imienia W. Michelisowej. Schronisko miało służyć emerytowanym nauczycielkom, stąd napis na ścianie frontowej budynku:

 

„Bene Merentibus Pax”- „Pokój Dobrze Zasłużonym”.

 

Ze względu na brak środków finansowych fundacja nie była w stanie ukończyć inwestycji. Budowę Domu sfinansował Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskując w zamian możliwość czasowego wykorzystania pomieszczeń Domu na bursę dla księży studentów zamieszkujących tu w latach 1924 – 1931. Właśnie tutaj, w latach 1925 – 1929, mieszkał i pisał swoją pracę magisterską Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Po opuszczeniu Domu przez księży studentów, zaczęło funkcjonować Schronisko dla Nauczycieli, którego statut został zatwierdzony przez ówczesne władze w 1933 r. W 1941 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Fundacji a Zgromadzeniem Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Płocka, w której to umowie powierzono Siostrom prowadzenie schroniska. Siostry pracowały w Domu do 2007 roku. Podczas okupacji mieszkanki zostały ewakuowane do Nałęczowa skąd powróciły do swojego Domu po zakończeniu wojny. W okresie powojennym placówka pełniła również funkcję internatu dla młodzieży szkolnej. W 1964 r. Dom zostaje upaństwowiony i przekształcony w Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych. W 2000 r sąsiedni budynek przy ul. Archidiakońskiej 5 zostaje adoptowany dla potrzeb Domu.

 

Zmiany ustrojowe , które nastąpiły w Polsce po 1989 r i związana z nimi reforma ustrojowa państwa przekształciły Dom Pomocy Społecznej w samorządową jednostkę organizacyjną, podporządkowaną władzom Miasta Lublin.

 

 

„Bene Merentibus Pax”
– Pokój dobrze zasłużonym

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

IM. W. MICHELISOWEJ

Ul. Archidiakońska 7

20- 113 Lublin

tel.:(0-81) 466 55 55

NIP:946-11-83-227

 

 

Zbudowany na skarpie, z której rozciąga się panorama pn-wsch. Lublina jest najstarszą placówką pomocy społecznej w Regionie przeznaczoną dla 70 kobiet w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,

 

Domem kieruje pani Dyrektor Małgorzata Zembrzuska.,

sprawnie działa samorząd mieszkańców

Ø w ogrodzie można wypoczywać oraz podziwiać widok Zamku Lubelskiego,

Ø przyjazny dla niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych ,

Ø mieści się w dwóch kamienicach położonych w zabytkowym kompleksie starego miasta, pomiędzy klasztorem Ojców Dominikanów a placem Po Farze,

Ø wyróżniony za wkład pracy złotą odznaką honorową „Zasłużonemu dla Lublina”.

Nasza misja

 

  1. zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie form wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańcó
  2. podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
  3. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, intymności i prawa do niezależności mieszkanek

Warunki

bytowe

 

Ø wygodne i dobrze wyposażone 2 -3 osobowe pokoje,

Ø kaplica w, w której odprawiana jest codziennie Msza Św.,

świetlica, biblioteka, pomieszczenia socjalne, rekreacyjne i terapeutyczne

Opieka

 

Ø wykwalifikowany personel realizujący profesjonalne usługi specjalistyczne, opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne i wspomagające,

Ø pracownicy pierwszego kontaktu służący pomocą przy załatwianiu indywidualnych sprawy mieszkanek,

aktywizacja mieszkanek poprzez arteterapię, biblioterapię, terapię

Ø stosowanie nowoczesnych metod terapii naturalnej – ziołolecznictwa, fizjoterapii i rehabilitacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkanek,

Ø posługa duszpasterska prowadzona przez

O. Kapelana,

domowe wyżywienie zgodnie z zalecona dietą

Ø wyposażenie mieszkanek w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający,

Ø organizacja imprez kulturalnych , rozrywkowych oraz integracyjnych we współpracy z innymi Domami Pomocy Społecznej,. organizacja seansów filmowych, wyjazdów turystycznych, pielgrzymek,

Ø uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.,

współpraca z wolontariuszami

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Archidiakońska 7

20-113 Lublin

woj: lubelskie, powiat: Lublin


Kontakt:

mail: poczta@dpsm.lublin.eu

www: dpsm.lublin.eu

tel. 81 466 55 55


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry