DPS_tlo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.JÓZEFA GAWŁA

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli rozpoczął działalność 13 listopada 2000 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu. Placówka ma charakter ponadlokalny i przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia naszym mieszkańcom całodobową opiekę i pielęgnację. Naszym podstawowym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb bytowych, religijnych, kulturalnych i edukacyjnych. 

Dom zatrudnia lekarza pierwszego kontaktu, psychologa i psychiatrę. W dziale medycznym pracuje 9 pielęgniarek, 18 opiekunek, 7 pokojowych, 1 fizjoterapeuta. W razie konieczności mieszkańcy dowożeni są do lekarzy kazdej specjalności, nie tylko na terenie Stalowej Woli. Zatrudniony jest także pracownik socjalny, instruktor kulturalno- oświatowy, terapeuta zajęciowy, kapelan a także pracownicy administracyjni. 

Dom jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, położony jest w zacisznym miejscu, w centrum miasta. Budynek otacza 70 arów zieleni zagospodarowanej różnorodnymi krzewami i drzewami, pomiędzy którymi przygotowane są miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu, ławeczki, stoliki, altana ogrodowa. W sąsiedztwie Domu znajduje się Specjalistyczna Przychodnia Zdrowia i Miejski Dom Kultury. 

Dom Pomocy Społecznej im.Józefa Gawła w Stalowej Woli mieści się w doskonale przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku. Na trzech kondygnacjach przygotowane jest 93 miejsca mieszkalne. W Domu znajduje się kaplica, biblioteka, jadalnia, gabinet lekarski, gabinet fizjoterapii oraz pracownia terapii zajęciowej. Na kazdym piętrze mieszczą się świetlice dziennego pobytu, sale telewizyjne a także kuchnie, w których mieszkańcy przygotowują sobie dodatkowe posiłki. 

Ilość wolnych miejsc: 16


Adres:

ul. Romana Dmowskiego 2a

Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola

woj: podkarpackie, powiat: stalowowolski


Kontakt:

mail: dps@stalowowolski.pl

www: dps.stalowowolski.pl

tel. (0-15) 844 - 20 - 39


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry