DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

 

 

 

Wsparcie
Domu Pomocy Społecznej
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
w Kadłubie

 w walce z epidemią COVID-19
w kwocie 304500,00 zł
w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS" zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ilość wolnych miejsc: 1


Adres:

ul. Zamkowa 5

Kadłub

47-100 Kadłub

woj: opolskie, powiat: strzelecki


Kontakt:

mail: dpskadlub2@go2.pl

tel. 77 463-63-37

fax: 77 463-67-44


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry