DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

 

    Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku z możliwością przebywania także osób somatycznie przewlkle chorych.
 Lokalizacja na terenie miasta w otoczeniu parku. Dojazd do miejsca zapewnia komunikacja miejska oraz osobiste środki lokomocji.                      Wyjście poza obiekt, w przypadku osób samodzielnych i zorientowanych w czasie i przetrzeni, jest możliwe i pozwala dotrzeć do centrum       
 miasta, do placówek handlowych, a także innych przestrzeni dostępnych na co dzień. W otoczeniu obiektu znajduje sie park seniora.
 Ta przestrzeń pozwala spędzać czas przy tężni, grać w gry planszowe, spotykać się z osobami z grupy rówieśniczej, uczestniczyć              
 w okolicznościowych imprezach plenerowych organizowanych przez zespoły artystyczne, korzystać z urządzeń aktywizacyjnych w plenerze.    
             Dom zapewnia wszystkie konieczne usługi w oparciu o potrzeby umieszczonych osób. Realizują je zatrudnieni Pracownicy posiadajacy   
 zawody i odpowiednie kompetencje. Dom spełnia standardy przewidziane prawem w systemie pomocy społecznej.Jego legalność 
 potwierdza rejestracja i zezwolenie nadawane przez Wojewodę Mazowieckiego. Nad bezpieczeństwem naszych rezydentów czuwają pielęgniarki, 
 opiekunki, rehabilitanci, terapeuci, psycholog, pracownik socjalny, a także pracownicy logistyczni i obsługi administracyjnej.Wszystkie usługi  
 wykonywane są w obrębie obiektu, aby zapewnić ich ciągłą dostępność.
 Usługi medyczne- lekarskie sprawowane są przez lekarza pierwszego kontaktu oraz koniecznych specjalistów. Lekarz odwiedza mieszkających zgodnie z potrzebami, a w sytuacjach trudnych i nagłych korzystamy z pomocy służb medycznych dostępnych w całą dobę. Część mieszkalną stanowią pokoje :
 jedno,dwu i trzy osobowe. Część z nich posiada zaplecze sanitarne w obrębie pomieszczeń. Dla osób zamieszkujących w pomieszczeniach bez 
 zaplecza sanitarnego i poruszających się samodzielnie zapewniona jest wystarczająca liczba dostępnych sanitariatów. Dla osób leżacych nie ma to 
 znaczenia. 
 Ogółem w obiekcie istnieje możliwość zasiedlenia  80 osób. Uwzględniamy osobiste życzenia dotyczące wyboru pokoju w ramach posiadanych
 możlwości. Dom wyposażony jest w urządzenia pozwalające swobodnie poruszać się po kondygnacjach bez barier architektonicznych.                 
 Poza pokojami obiekt posiada przestrzeń ogólnodostępną, którą stanowi stołówka, sala terapii, biblioteka domowa, pokój socjalny pozwalajacy       
 na spotkania w mniejszym gronie, salę zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapia i kinezyterapia). Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu realizują  
 i wspierają terapeuci organizując mapę wolnego czasu z udziałem propozycji ze strony Mieszkańców.
                                                              
               W ofercie uwzględniona jest także pomoc w zakresie potrzeb religijnych z dostępem do sakramentów.
 Dom Pomocy realizuje działalność opiekuńczą i wspomagającą uwzględniając tradycje i obyczajowość osób zamieszkujących, zachowując pamięć
 ciągłość i obsługę wydarzeń i uroczystości, w których uczestniczyli Mieszkańcy przed zamieszkaniem. Poza tym, utrzymywany jest kontakt 
 z osobami bliskimi Mieszkańców, zarówno personelu jak i samych Mieszkańców. Dom funkcjonuje w systemie całodobowym z zapewnieniem 
 obecności na dyżurach pielęgniarki. Możliwość skorzystania z usług DPS jako placówki publicznej wymaga postępowania zgodnego z pragmatyką 
 systemu pomocy  społecznej w celu wydania odpowiednich Decyzji Adm. przez agendę jaką stanowi Ośrodek Pomocy w miejscu zamieszkania 
 osoby. Postępowanie prowadzi zwykle pracownik socjalny obsługujący rejon zamieszkania osoby. Dom oferuje swoje usługi dla zainteresowanych
 z dowolnego terenu, nie stosuje wymogu rejonizacji i współpracuje ze wszystkimi  Ośrodkami Pomocy Społecznej.  

Ilość wolnych miejsc: 4


Adres:

ul. Sosabowskiego 23

Żyrardow

96-300 Żyrardów

woj: mazowieckie, powiat: żyrardowski


Kontakt:

mail: biuro@dpssosabowski.pl

www: dpssosabowski.pl

tel. (046) 855 37 85, 605568677

fax: (046) 855 37 85


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry