DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

Nasz Dom przeznaczony jest dla osób obojga płci w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, których stan zdrowia wymaga stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a ponadto za potrzebę umieszczenia przemawiają również warunki rodzinne, mieszkaniowe i bytowe.

W domu może zamieszkać 131 mieszkańców, w tym 61 w podeszłym wieku i 70 przewlekle somatycznie chorych.

Dom położony jest przy głównej ulicy miasta, okala go park. Teren w okół domu to rabaty, trawniki, miejsca do wypoczynku. Położenie domu stwarza dobry klimat do wypoczynku, a także do korzystania z możliwości szybkiego dotarcia do sklepów, przychodni itp. Teren w okół domu jak i sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, a więc dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest IV piętrowy, ale dwie windy osobowo-towarowa oraz osobowa przyzywowa pozwalają na swobodne poruszanie się.

W roku 2005 roku nasz Dom po kapitalnym remoncie uzyskał pełny standard. Większość pokoi jest 1 i 2-osobowych w aneksach z łazienką i wc, a także z systemem przyzywowo-alarmowym. Na każdym piętrze znajduje się również łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Kuchnia ogólna przygotowuje posiłki (3 podstawowe) oraz specjalne diety konsultowane przez lekarza i dietetyczkę.

Do dyspozycji mieszkańcy mają kuchnie podręczne (na każdym piętrze) wyposażone w kuchenki elektryczne, lodówki, kuchenkę mikrofalową, naczynia itp. Dom posiada dużą świetlicę z telewizorem, video, DVD, gdzie organizuje się spotkania, imprezy okolicznościowe, jest też pokój wypoczynkowy, można tam poczytać książki, zajrzeć do prasy codziennej lub spotkać się na kawie czy "ploteczkach".

Mieszkańcy mogą korzystać z dużej sali terapii zajęciowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt do różnego rodzaju prac. Wykwalifikowni pracownicy prowadzą zajęcia wykorzystując różne techniki dostosowując je do potrzeb i możliwości mieszkańców. Dom posiada własną kaplicę, gdzie odbywają się msze św. w każdą niedzielę i święta. Mieszkańcy innych wyznań również mają możliwość praktykowania swojej religii.

Szczególną rolę w pracy domu spełnia personel opiekuńczo-terapeutyczny. Opieka pielęgniarska jest całodobowa. W ambulatorium wykonywane są podstawowe badania jak pomiar ciśnienia, cukru, EKG itp. W razie potrzeby pielęgniarki wykonują drobne zbiegi, dozują leki zlecone przez lekarza. Wszyscy opiekunowie posiadają wykształcenie medyczne. Każdy mieszkaniec może liczyć na ich pomoc w podstawowych czynnościach życiowych jak wykonywanie toalet, ubieranie, karmienie, czy kąpiel. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzinny.

Każdy nowoprzybyły mieszkaniec zachowuje swojego lekarza rodzinnego, lub wybiera sobie nowego po przybyciu do DPS.

Dobre położenie domu oraz posiadanie samochodu dla osób niepełnosprawnych sprawia, że dotarcie do specjalistów nie przysparza kłopotów.

Bardzo istotną rolę w życiu mieszkańców odgrywają pracownicy socjalni. Świadczą usługi, które obejmują pomoc w sprawach życia codziennego, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w sprawach osobistych. Wspierają nowoprzybyłych mieszkańców, są dla nich mediatorami w sprawach problemowych. Utrzymują również ścisły kontakt z rodzinami - listowny, telefoniczny i osobisty. Mieszkańcy mogą liczyć na załatwienie ich spraw urzędowych poprzez współpracę z instytucjami publicznymi (UM, OPS, PCPR, ZUS, KRUS, Sądy itp.).

Nad dobrą kondycją psychiczną czuwa psycholog, który wspiera mieszkańców w ich trudnych sytuacjach życiowych.

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Warszawska 31

Giżycko

11-500 Giżycko

woj: warmińsko-mazurskie, powiat: giżycki


Kontakt:

mail: gizycko@dps.pl

www: dps-gizycko.pl

tel. (087) 428 25 73, (087) 428 25 74

fax: (087) 428 25 73


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry