DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

     Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (100 miejsc). Dom jest placówką koedukacyjną.

     Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności:

  • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież obuwie, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, również dietetycznymi wg wskazań lekarskich,
  • opiekę lekarską i pielęgniarską
  • karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności,
  • zabiegi usprawniania leczniczego,
  • zabiegi usprawniania psychicznego przez różnorodne formy terapii,
  • leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarskich,
  • edukację i wychowanie poprzez doświadczenie oraz nauczanie specjalne.

 

      Praca terapeutyczno - wychowawcza opiera się na programie, uwzględniającym  indywidualne cechy mieszkańca, opracowanym  przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

Przebieg terapii każdego z  mieszkańców jest dokumentowany przez osoby prowadzące zajęcia. Terapia zajęciowa realizowana w Domu w różnych formach, pozwala na pełną aktywizację mieszkańców. Efektem działalności terapii zajęciowej w DPS w Ślesinie, są liczne nagrody zdobywane przez mieszkańców w konkursach plastycznych jak i sportowych.

            DPS w Ślesinie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W zakresie działalności Stowarzyszenia jest organizacja integracyjnych imprez sportowych. Mieszkańcy co roku biorą udział w zawodach w róznych krajach europejskich. Mieszkańcy również co rok wyjeżdżają w góry na zimowisko, podczas którego uczą się jazdy na nartach.

 

Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie:

            Procedurę związaną z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie trzeba zacząć od złożenia wniosku w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.  Może to zrobić sam zainteresowany lub jego opiekun prawny. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie wniosek należy złożyć w ośrodku  pomocy społecznej właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego.

Potrzebne dokumenty:

- wniosek o przyjęcie,

- dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia,

- potwierdzenie wysokości emerytury z ZUS bądź KRUS,

- ostatni odcinek wypłaconego świadczenia,

- decyzja gminy o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w Domu oraz na potrącanie opłaty za pobyt. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych należy dołączyć do wniosku zgodę na umieszczenie podopiecznego wyrażoną przez sąd rodzinny.

 

 

 

 

 

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Kościelna 46

Ślesin

62-561 Ślesin

woj: wielkopolskie, powiat: koniński


Kontakt:

mail: sekr@dps.powiat.konin.pl

www: dps.powiat.konin.pl

tel. 63 270 41 37

fax: 63 270 41 37


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry