DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957 r. Usytuowany jest w powiecie biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy Wolą Małą a Wolaninami. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,76 ha i jest otoczony lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw. Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994 r.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce jest Domem stacjonarnym koedukacyjnym dla 148 osób:

  • Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Filia w Biłgoraju dla 12 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Filia Długi Kąt dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom funkcjonuje całą dobę i zapewnia całodobową opiekę jego mieszkańcom. Po godzinie 15??na terenie Domu pozostają oprócz mieszkańców osoby pracujące na zmianie dziennej i w porze nocnej, które w trakcie pełnienia czynności służbowych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, ład i porządek na terenie obiektów.

Za całokształt zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ład i porządek na terenie Domu odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na zmianie dziennej i w porze nocnej.

 

Ilość wolnych miejsc: 9


Adres:

ul. Teodorówka 1

Teodorówka

23-400 Biłgoraj

woj: lubelskie, powiat: biłgorajski


Kontakt:

mail: sekretariat@teodorowka.naszdps.pl

www: teodorowka.naszdps.pl

tel. (84) 686 06 44


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry