DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie jest jednostką o zasięgu ponadgminnym, a decyzję o skierowaniu do niego  i decyzję ustalającą  opłatę za pobyt wydaje organ kierujący właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Bydgoskiego zapewniającą kompleksową i całodobową opiekę osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Budynek znajduje się w centrum niewielkiego miasteczka w pobliżu miasta Bydgoszcz. Do dyspozycji mieszkańców jest 36 pokoi jedno- i trzyosobowych z łazienkami, wyposażonymi w niezbędny sprzęt. Mieszkańcy mogą korzystać również ze świetlicy, kaplicy, jadalni, pokoi dziennych, kuchenek.

Naszym mieszkańcom zapewniamy:

-opiekę pielęgniarską, 

-stały kontakt z lekarzem,

-całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,

- opiekę duszpasterską,

Opieka zdrowotna świadczona jest zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych w placówkach służby zdrowia na terenie Koronowa i Bydgoszczy.

Placówka dysponuje również salą rehabilitacyjną bogato wyposażoną w sprzęt umożliwiający mieszkańcom rehabilitację  w zakresie:                                              

-fizykoterapii

-kinezyterapii

Dom stwarza mieszkańcom warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku wynosi 6 797,38 zł.

    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Paderewskiego 35

Koronowo

86-010 Koronowo

woj: kujawsko-pomorskie, powiat: bydgoski


Kontakt:

mail: dpskoronowo@gmail.com

tel. 052 382 25 64, 052 382 22 42


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry